Etusivu |Tarinamme ja Trekkerin ekologisuus|¬† Mitä epäsopiva satula saa aikaan | Mikä tekee joustavasta satulasta ainutlaatuisen
Satulan sovitus ja tilaaminen
| Satulan hoito ||Erikoishintaiset satulat |                                                  

 


Sivu 6/6    1/6   2/6  3/6    4/6  5/6

Kovarunkosatulan vinous: Kovarunkosatula usein vinoutuu käytössä pikkuhiljaa. Jos ratsastaja nousee aina vasemmalta ratsaille, vasen toppaus litistyy. Tai jos ratsastaja istuu hiukan vinossa, mikä on tavallista ja tapahtuu kovarunkosatulassa usein huomaamatta, toppaukset painuvat toispuoleisiksi. Hyvin pienikin, tuskin silmin nähtävä toppauksen toispuoleisuus vaikuttaa hevoseen niin, että hevosen selän lihaksisto muuttuu toispuoleiseksi. Vino hevonen vinoutuu helposti aina vain lisää, koska se joutuu kannattelemaan satulaansa toispuoleisesti.
          Toispuoleinen lihaksisto aiheuttaa särkyjä, jäykkyyttä ja liikkeiden rajoittuneisuutta ja altistaa venähdyksille sekä muille vammoille. Toisinaan selkäranka kiertyy ja sitä ympäröivä lihaksisto jännittyy kroonisesti, jolloin selkä ja joskus harjamartokin kovettuvat. Jos tilanne korjautuu, harjamarto muuttuu taas pehmeäksi ja harja saattaa kääntyä eri suuntaan kuin aiemmin.

Ratkaisu: Joustavassa Trekker-satulassa ei voi istua huomaamattaan vinossa. Siksi istunta yleensä paranee. Ratsastaja tulee tietoiseksi tasapainostaan ja painoapujen vaikutuksesta. Satulan joustavan rakenteen läpi avut välittyvät tarkasti. Ratsastuksesta tulee kevyempää ja hienovaraisempaa. Kun hevonen pääsee käyttämään lihaksiaan tasapuolisesti, vino hevonen alkaa oieta.

6) Kovarunkosatulan sovittamisen vaikeus: Moni hevosen omistaja turvautuu ammattimaisen satulansovittajan palveluihin saadakseen selvyyden siitä, miten kovarunkosatula sopii hevosen selkään. Jos alkuvaiheessa tarvitsee ammattilaisen apua, niin ei todennäköisesti jatkossakaan pysty omin päin huomaamaan, milloin satula tai hevonen muuttuu niin, ettei satula enää sovi.

Ratkaisu: Joustavan Trekker-satulan kohdalla tätä ongelmaa ei ole, koska satulan sopivuus on kyseiseen malliin perehtymisen jälkeen helppoa todeta itsekin.

Yhteenveto:

Jokainen ratsastaja tietysti toivoo hevosensa parasta. Yleensä kovarunkosatulaan lliittyvät ongelmat syntyvät huomaamatta.Kovarunkosatulan muuttumista  epäsopivaksi on usein erittäin vaikea havaita. Ongelmat ilmaantuvat usein yllättäen.
          Tilannetta hankaloittaa myös se, että hevosen lajityypillisiin ominaisuuksiin kuuluu, ettei se valita kipua ääneen ja että se pyrkii peittämään kipunsa. (Monilla saaliseläimillä on tällainen piirre, koska äänekkyytensä tai ontumisensa takia muista lauman jäsenistä erottuva jää luonnossa helpoimmin saaliiksi.) Tästä johtuu, että hevonen saattaa kärsiä sopimattomasta satulasta, mutta sitä on hankalaa huomata.
          Jos hevosella ratsastetaan esim. vain tunti päivässä, ja lopun vuorokautta hevonen saa toipua, vaivat eivät välttämättä ehdi kehittyä niin pitkälle, että niistä tulisi selviä oireita.
          Jos hevosen selkä on kipeytynyt, selkää kannattaa hoitaa ja pitää ratsastuksessa taukoa. Joustava satula ei yksinään pysty parantamaan selkää tilanteessa, jossa selän pitäisi ennen kaikkea saada levätä ja kuntoutua ilman ratsastajaa. Joustava satula nopeuttaa jo ratsastuskuntoon toipuneen hevosen paranemista. Lisäksi se ehkäisee uudet ongelmat ennalta.